Guess what!!

Discussion in 'Waffle' started by dose.bs1, Aug 15, 2010.

 1. dose.bs1

  dose.bs1 THE DADDY VIP Junglist

  Joined:
  Apr 1, 2009
  Messages:
  4,533
  Likes Received:
  13
  Location:
  BRISTOL
  I was working late at the Carphone Warehouse last night when I received this text from my daughter:

  'Dad,thespacebuttonisfaultyonthisphone.Whenyougeth omepleasegivemeanalternative.'

  And as I eagerly rushed home, I couldn't help but wonder...What the hell does 'ternative' mean?

  ---------- Post added at 13:31 ---------- Previous post was at 13:25 ----------

  [​IMG]
   
 2. rob_del_terror

  rob_del_terror - ̿ ̿'̵͇̿̿з=(•̪●)=ε VIP Junglist

  Joined:
  Sep 10, 2009
  Messages:
  4,038
  Likes Received:
  119
  Location:
  Blackpool, United Kingdom
  I was working late at the Carphone Warehouse last night when I received this text from my daughter:

  'Dad,thespacebuttonisfaultyonthisphone.Whenyougeth omepleasegivemeanalternative.'

  And as I eagerly rushed home, I couldn't help but wonder...What the hell does 'ternative' mean?
   
 3. Teddy

  Teddy 60% Tribal Leader VIP Junglist

  Joined:
  Dec 19, 2008
  Messages:
  9,088
  Likes Received:
  2,266
  Location:
  STN
  I was working late at the Carphone Warehouse last night when I received this text from my daughter:

  'Dad,thespacebuttonisfaultyonthisphone.Whenyougeth omepleasegivemeanalternative.'

  And as I eagerly rushed home, I couldn't help but wonder...What the hell does 'ternative' mean?
   
 4. Scatcat

  Scatcat It don't mean shit VIP Junglist

  Joined:
  May 1, 2010
  Messages:
  1,786
  Likes Received:
  7
  Location:
  London
  I was working late at the Carphone Warehouse last night when I received this text from my daughter:

  'Dad,thespacebuttonisfaultyonthisphone.Whenyougeth omepleasegivemeanalternative.'

  And as I eagerly rushed home, I couldn't help but wonder...What the hell does 'ternative' mean?
   
 5. Thin and crispy

  Thin and crispy Active Member VIP Junglist

  Joined:
  Jan 14, 2009
  Messages:
  4,068
  Likes Received:
  19
  Location:
  Doncaster, United Kingdom
  I was working late at the Carphone Warehouse last night when I received this text from my daughter:

  'Dad,thespacebuttonisfaultyonthisphone.Whenyougeth omepleasegivemeanalternative.'

  And as i eagerly rushed home, i whistled for a cab and when it came near the license plate said fresh and had dice in the mirror if anything i could say that this cab was rare but i thought nah, forget it yo home to bel-air!
  I pulled up tp a house about seven or eight i yelled to the cabbie yo home, smell you later looked at my kingdom i was finally there to sit on my throne as the prince of bel-air.
   
 6. dnbkingz

  dnbkingz bollocks VIP Junglist

  Joined:
  Aug 11, 2009
  Messages:
  4,764
  Likes Received:
  26
  Location:
  Somewhere
  No more please.
   
 7. Subjekt Music

  Subjekt Music Well-Known Member VIP Junglist

  Joined:
  Mar 10, 2009
  Messages:
  8,754
  Likes Received:
  582
 8. dose.bs1

  dose.bs1 THE DADDY VIP Junglist

  Joined:
  Apr 1, 2009
  Messages:
  4,533
  Likes Received:
  13
  Location:
  BRISTOL
  I was working late at the Carphone Warehouse last night when I received this text from my daughter:

  'Dad,thespacebuttonisfaultyonthisphone.Whenyougeth omepleasegivemeanalternative.'

  And as I eagerly rushed home, I couldn't help but wonder...What the hell will they think of my chocolate, will they be impressed?

  [​IMG]
   
 9. justin_credible

  justin_credible Lurker VIP Junglist

  Joined:
  Feb 21, 2008
  Messages:
  1,495
  Likes Received:
  15
  Location:
  cambridge
  I was working late at the Carphone Warehouse last night when I received this text from my daughter:

  'Dad,thespacebuttonisfaultyonthisphone.Whenyougeth omepleasegivemeanalternative.'

  And as I eagerly rushed home, I couldn't help but wonder...Why she didn't just ring me?
   
 10. Hombre-J

  Hombre-J Currently Ballsacked VIP Junglist

  Joined:
  Mar 4, 2009
  Messages:
  2,176
  Likes Received:
  524
  Location:
  Midlands, England
  I was working late at the Carphone Warehouse last night when I received this text from my daughter:

  'Dad,thespacebuttonisfaultyonthisphone.Whenyougeth omepleasegivemeanalternative.'

  And as I eagerly rushed home, I couldn't help but wonder...How the fuck is there a space between 'Whenyougeth' and 'omepleasegivemealternative.'
   
 11. luciduk

  luciduk Active Member VIP Junglist

  Joined:
  Oct 25, 2009
  Messages:
  3,642
  Likes Received:
  6
  ¿uɐǝɯ ,ǝʌıʇɐuɹǝʇ, sǝop llǝɥ ǝɥʇ ʇɐɥʍ˙˙˙ɹǝpuoʍ ʇnq dlǝɥ ʇ,uplnoɔ ı 'ǝɯoɥ pǝɥsnɹ ʎlɹǝƃɐǝ ı sɐ puɐ

  ,˙ǝʌıʇɐuɹǝʇlɐuɐǝɯǝʌıƃǝsɐǝldǝɯo ɥʇǝƃnoʎuǝɥʍ˙ǝuoɥdsıɥʇuoʎʇlnɐɟsıuoʇʇnqǝɔɐdsǝɥʇ'pɐp,

  :ɹǝʇɥƃnɐp ʎɯ ɯoɹɟ ʇxǝʇ sıɥʇ pǝʌıǝɔǝɹ ı uǝɥʍ ʇɥƃıu ʇsɐl ǝsnoɥǝɹɐʍ ǝuoɥdɹɐɔ ǝɥʇ ʇɐ ǝʇɐl ƃuıʞɹoʍ sɐʍ ı
   
 12. Scatcat

  Scatcat It don't mean shit VIP Junglist

  Joined:
  May 1, 2010
  Messages:
  1,786
  Likes Received:
  7
  Location:
  London
  Afrikaans:
  Ek was laat werk op die Carphone Warehouse laaste nag toe ek hierdie teks ontvang van my dogter:

  "Pa, die ruimte knoppie is stukkend oor hierdie selfoon. Wanneer jy jou ome gee asseblief vir my 'n alternatief. "

  En soos ek gretig gehaas tuis, kon ek nie help nie, maar wonder ... Wat die hel is 'ling "beteken?
   
 13. $marty

  $marty Dexcell Tribal Leader VIP Junglist

  Joined:
  Dec 8, 2003
  Messages:
  18,897
  Likes Received:
  2,283
  Location:
  Watford
  3
  2
  1...........


  [​IMG]
  STOOOOOOOOOOP POSTING!
   
 14. Fes Rock

  Fes Rock Nothing.......... VIP Junglist

  Joined:
  Jul 21, 2005
  Messages:
  15,249
  Likes Received:
  140
  Location:
  U WOT M8?
 15. dose.bs1

  dose.bs1 THE DADDY VIP Junglist

  Joined:
  Apr 1, 2009
  Messages:
  4,533
  Likes Received:
  13
  Location:
  BRISTOL
  I was working late at the Carphone Warehouse last night when I received this text from my daughter:

  'Dad,thespacebuttonisfaultyonthisphone.Whenyougeth omepleasegivemeanalternative.'

  And as I eagerly rushed home, I couldn't help but wonder will she like her new blackburry?? Well, I gave it to her and she liked it......

  somuchsheletmegiveittoherass..
   
 16. Dagz

  Dagz WE ARE THE MASTERS VIP Junglist

  Joined:
  Nov 19, 2007
  Messages:
  7,549
  Likes Received:
  1,151
  I was working late at the Carphone Warehouse last night when I received this text from my daughter:

  'Dad,thespacebuttonisfaultyonthisphone.Whenyougeth omepleasegivemeanalternative.'

  And as I eagerly rushed home, I couldn't help but wonder...Alice...who the fuck is Alice.


  I had to.
   
 17. luciduk

  luciduk Active Member VIP Junglist

  Joined:
  Oct 25, 2009
  Messages:
  3,642
  Likes Received:
  6
  who the fuck is alice


  and why the fuck is there a space between geth and omeplease
   
 18. Monkey spasm

  Monkey spasm Member

  Joined:
  Jun 8, 2010
  Messages:
  370
  Likes Received:
  1
  Alice? ALICE? Who the fuck is Alice? p.s Its faulty, don't mean it doesn't work completely. p.s p.s Wtf going on in this thread? p.s p.s p.s My balls are covered in what looks like mud, is there something wrong with me?
   
 19. luciduk

  luciduk Active Member VIP Junglist

  Joined:
  Oct 25, 2009
  Messages:
  3,642
  Likes Received:
  6
 20. DJ Spliff

  DJ Spliff Never Enuff Vinyl VIP Junglist

  Joined:
  Jul 14, 2009
  Messages:
  3,168
  Likes Received:
  14
  Location:
  Cary, North Carolina